Saturday, July 25, 2009

Setting-up VM Option in Eclipse

I was trying to play around with Maven and Eclipse. There was this nagging pop-up comes up every start-up saying,
The Maven Integration requires that Eclipse be running in a JDK, because a number of Maven core plugins are using jars from the JDK.
Please make sure the -vm option in eclipse.ini is pointing to a JDK and verify that Installed JREs are also using JDK installs.
Googled and found jdk1.x.x/bin/javaw.exe should be passed as vm parameter. I kept this parameter at the end of eclipse.ini file and it did not work.

Here is what I did (in eclipse.ini file under %ECLIPSE_HOME%) to get this working:
 1. Located javaw.exe which was here: C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_06\bin\javaw.exe
 2. Placed vm parameter just above -vmargs parameter
  like this:

  -vm
  C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_06\bin\javaw.exe

 3. You must note two things here
  a. -vm and location of VM (C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_06\bin\javaw.exe) has to be in separate lines.
  b. No - quote -- even if there exists a space in the path, the path should not be enclosed with double quotes.

Here is how my %ECLIPSE_HOME%/eclipse.ini looks like (click the image to see clearer)
References:
 1. Eclipse SDK Help

1 comment:


 1. Ở thần nông đỉnh, thanh mang tác phẩm, bao vây Nhạc Thành ở trong đó, Nhạc Thành cảm nhận thấy được pháp nguyên của mình cấp tốc chuyển động.

  Ở trong phạm vi nghìndongtam
  game mu
  http://nhatroso.net/
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ dặm, hai mươi con cự long đã tạo thành khí thế vô cùng kinh khủng.

  Trên chín tầng mây, thiên địa hủy diệt, cả Huyền Thiên nội lục tất cả mọi người đều cảm nhận thấy được sự biến hóa khủng bố, ngay cả những ngươi có tu vi cao thâm như Đấu Thánh và ma pháp sư cấp chín đang bế quan cũng phải bừng tỉnh.

  Mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra, chuyện kinh thiên động địa thế này thật không phải bình thường.

  Từng đạo thiên lôi oanh kích, Nhạc Thành dựa vào Hạo Thiên Tháp và Thần Nông đỉnh che chở mà có thể chịu đựng được, mỗi một đạo thiên lôi oanh kích đều khiến cho thực lực của Nhạc Thành giảm xuống, nếu không có hai cỗ thần khí thì Nhạc Thành đã không thể chống lại.

  Không gian xung quanh như muốn nứt ra, cảnh tượng khủng bố này, Lang Lễ, Thú ma, diễm ma đều kinh hãi.

  ReplyDelete