Tuesday, October 6, 2009

Glassfish doesn't compile JSP

Well, I have everything set correctly:
All of JDK, JAVA_HOME and CLASSPATH are set correctly.
But as soon as I deploy a Hello World web app, this is what Glassfish returned
org.apache.jasper.JasperException: PWC6033: Unable to compile class for JSP
PWC1406: Servlet.service() for servlet
...
threw exception java.lang.NullPointerException
 at org.apache.jasper.compiler.Jsr199JavaCompiler.compile

There is direct solution to it. Update <glassfish_home>/domains/<DOMAIN_NAME>/config/domain.xml

from
<java-config classpath-suffix="" ... java-home="${com.sun.aas.javaRoot}" java-options="-g" ...></java-config>
to
<java-config classpath-suffix="" ... java-home="C:/Program Files/Java/jdk1.6.0_14" java-options="-g" ...></java-config>

what I did is I hard coded JDK_HOME (C:/Program Files/Java/jdk1.6.0_14) in the XML .


1 comment:

 1. như là đã trải qua một phen tẩy tủy vậy, có thể dung hợp với cả thiên địa.

  Ba ngày sau một thân ảnh hắc bào đã nhảy ra từ dưới vực sâu, đồng thời một khí tức cường hãn phát ra khiến cho đám người Lang Lễ và Thú ma gặp phải tim cũng đập nhanh.

  - Chúc mừng chủ nhân đã đột phá tới cảnh giới địa tiên.

  Lang Lễ, thú madongtam
  game mu
  http://nhatroso.net/
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ, Vạn Biến Thiên Ma và mọi người đều kinh ngạc, cảm nhận thấy khí tức của Nhạc Thành, bọn họ đã biết hắn đã đạt tới tiên cảnh.

  - Ta cũng không ngờ ta đã đạt tới tiên cảnh, hôm nay kiếp lực mạnh mẽ vô cùng, may mà không thất bại.

  Nhạc Thành cất tiếng nói, cảm nhận thấy biến hóa trên người của mình, Nhạc Thành cũng nghi hoặc không thôi.

  - Chủ nhân hiện tại đã là địa tiên, đây là cơ duyên khó thể có được, ưu đãi này tới tiên ma giới chủ nhân sẽ biết.

  Lang Lễ tôn kính nói.

  - Vô tận thiên kiếp, thiên địa có thêm địa tiên, đây là cái gì, sao ta chưa nghe nói qua?

  ReplyDelete