Monday, October 5, 2009

The php5apache2_2.dll Chaos.

I am a Java developer by my heart and soul. But you can't just ignore all this people pestering you for being conventionalist and non-agile developer. So, I happened to have install PHP on machine. I decided to install PHP and NOT WAMP because I already had MySQL 5 and Apache 2.2 on my WinXp Box.

After setting everything.. nothing worked... seemed like I have to do something with php5apache2_2.dll. People suggest weird stuffs and wasted half of the day stubbornly.

To cut the long story short, there are two type of Zip file released. One of them contains php5apache2_2.dll and other DON'T. To specify:

1. The Thread-safe version CONTAINS php5apache2_2.dll
2. The non-Thread-safe version DOES NOT contain php5apache2_2.dll

So, be cautious which one you're downloading.

1 comment: 1. Cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy đột nhiên thiên lôi trở nên thưa thớt, mà không gian cũng trở nên rối loạn.

  Trời đất sụp xuống, núi non trong phạm vi vài trăm dặm đều như muốn nứt toác ra.

  - Chủ nhân, mau xem chủ nhân thế nào?
  dongtam
  game mu
  http://nhatroso.net/
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ
  Lực lượng đánh về phía Nhạc Thành tạo thành một cái vực sâu, không gian xung quanh cũng có vô số khe nứt.

  Mà lúc này, Nhạc Thành đã xếp bằng ở dưới nền đất, chung quanh là nham thạch nóng chảy, vẻ mặt của hắn hiện tại rất trầm tĩnh.

  - Địa tiên, chẳng lẽ đây là địa tiên trong truyền thuyết?

  Diễm Ma chăm chú nhìn hào quang lóe lên trên không trung kinh ngạc mà hỏi.

  - Ta thấy đúng là như vậy, chủ nhân hiện tại đã đến vô tận thiên kiếp.

  Mà lúc này ở dưới khe vực, Nhạc Thành cũng cảm nhận thấy thân thể của mình biến hóa, giống

  ReplyDelete